Et helt årskull unge utenfor arbeid og utdanning

Nye tall fra NAV viser at det nå er hele 307 000 uføre. Dette er en vekst på 1,8 prosent fra året før, men bak disse tallene er det en skummel utvikling. – Veksten blant unge uføre er urovekkende, sier John G. Bernander, administrerende direktør i NHO.

Tallene viser at det har vært en vekst på hele 9 prosent i gruppen mellom 18 og 34 år fra 2010 til 2011. Det er nå nærmere 16 000 uføre under 35 år. -Dette er dramatisk både for de det gjelder, for samfunnet og ikke minst for bedriftene som har behov for arbeidskraft, sier Bernander.

Veksten i unge uføre gir store samfunnsmessige konsekvenser. NAV skriver i sin egen pressemelding at de som blir uføre i ung alder risikerer et langt liv som uførepensjonister. NHO sier at kostnadene ved tapet av arbeidsinnsatsen til denne gruppen derfor er enorme, og viser til at Vista analyse har gjort beregninger som viser at et tiltak som får 100 unge uføre inn i arbeid gir en samfunnsgevinst på 1,1 milliarder (i nåverdi), noe som tilsvarer 40 millioner kroner per år.

– I tillegg til den sterke veksten i antallet unge uføre, vet vi også at det har vært en sterk vekst i antall unge på arbeidsavklaringspenger (AAP). Det er nå 28 000 unge på arbeidsavklaringspenger; det er 3000 flere enn da ordningen ble innført i 2010, sier Bernander. NHO har tidligere sagt at vi er bekymret for denne utviklingen og frykter at AAP er et venterom for uføretrygd. Vi frykter derfor at denne farlige veksten i antall unge uføre kommer til å fortsette i årene fremover, sier Bernander.

-I følge NAV 21 000 arbeidsledige unge under 30 år, dersom man legger til antallet unge uføre og antallet unge på AAP i samme årsgrupper, viser tallene at nærmere et helt årskull unge står utenfor arbeid og utdannelse, sier Bernander.

NHO krever tiltak fra regjeringen. – Alle parter må nå sette seg ned og finne løsninger sammen. NHO vil bidra til å snu denne utviklingen. Et sentralt punkt er å hindre frafall i videregående skole; noe vi vet er en viktig årsak til at mange unge blir uføre. NHO mener at mer fleksible læreløp kan være et viktig og riktig tiltak for dette; for eksempel at skoletrøtt ungdom kan ta deler av opplæringen ute i bedrift; den såkalte praksisbrevordningen, sier Bernander.