Forbrukslån – slik får du oversikt over hva det egentlig koster

Dette innlegget er reklame

Såkalte forbrukslån er usikrede lån og kreditter, tiltenkt finansiering over relativt kort tid. Nye forbrukslån kan ha en nedbetalingstid på maksimalt 5 år, noe som begrenser hva lånet kan og bør benyttes til. I noen situasjoner kan et slikt usikret lån være en grei løsning, og da er det viktig å være klar over hvordan de ulike komponentene bidrar til totalkostnaden.

Renten til forbrukslån

De aller fleste nordmenn har et forhold til lånerente gjennom boliglån, noe som ofte er en forutsetning for å kunne kjøpe egen bolig i Norge. Rente er kort fortalt prisen for å låne penger, synliggjort som en prosentsats. Denne ganges så med det utestående beløpet.

I utgangspunktet har rente den samme betydningen i forbindelse med forbrukslån, men både rentenivået og logikken bak er annerledes enn for boliglånet:

  • Renten følger ikke styringsrenten på samme måte som boliglån. Det henger sammen med at renten til et forbrukslån beregnes basert på en annen utlånsrisiko, uten sikkerhet i bolig.
  • Renteforskjellene kan være større enn på boliglån, i hvert fall uttrykket i prosent. Når det er sagt, er lånebeløpene som regel mye lavere for et forbrukslån.
  • Den mye kortere nedbetalingstiden, kombinert med lavere lånebeløp, gjør også at renten ikke alltid har like mye å si for totalkostnaden når det gjelder forbrukslån.

Gebyrer og omkostninger

De aller fleste forbrukslån vil ha noen form for gebyrer. Det kan for eksempel være etableringsgebyr eller oppstartgebyr, gjerne kombinert med termingebyr hver måned. Noen kreditter har også en fast kostnad for utsettelse i et gitt antall måneder.

Det er særlig viktig å ha et forhold til gebyrer når lånebeløpet er lavt. Gebyrbeløpet kan utgjøre en uforholdsmessig stor andel av totalkostnaden, og det kan i noen tilfeller være gunstigere å velge et lån med høyere rente – hvis gebyrene er tilsvarende mye lavere.

Få et forhold til totalkostnaden

Samlet er kostnadsbildet relativt komplekst, forbrukslån kan være mer kompliserte enn boliglån når det gjelder å sammenligne kostnaden. For boliglån er det helt greit å sammenligne rentesatsen, enten nominell eller effektiv, mellom to forskjellige lån. Kostnaden for et forbrukslån henger tettere sammen med nedbetalingstid og lånebeløp, derfor er det ikke alltid intuitivt å sammenligne rentesatsene. Å se på kostnaden måned for måned kan være mer fornuftig.

Vi kan benytte et lån på 50 000 med 15 % rente som eksempel. Videre forutsetter vi at nedbetalingstiden er 1 år, og at termingebyret er 49 kroner. Legg merke til at utregningen som følger inneholder mange forenklinger, men i stort er det mulig å si:

  • Gitt nedbetaling over 12 måneder, vil månedlig nedbetaling være omtrent 4167 kr. (Legg merke til at serielån egentlig er uvanlig når det gjelder forbrukslån.)
  • Rentekostnaden første måned blir 15 % ganger 50 000 delt på 12, det vil si 625 kr.
  • Termingebyret er 49 kr.

Til sammen koster lånet da 4841 kr denne første måneden. En slik utregning kan gjøre det enklere å forstå totalkostnaden.

Renteeksempel: Nominell rente fra 8,99% til 21,95%. Effektiv rente fra 7,4% til 24,4%. Effektiv rente 13,2%, 150.000 o/10 år, kostnad: 112.573, Totalt: 262.573.