Enkle råd for et godt inneklima

Været i Norge medfører med automatikk av nordmenn bruker mye tid innendørs. Det gjelder selvfølgelig særlig om vinteren, men også gjennom de andre årstidene. Derfor er det viktig å passe på inneklimaet, da faktorer som luftkvalitet, luftfuktighet og temperatur kan ha mye å si for både helse og velvære.

Pass på ventilasjon og oppvarmingssystemet

I mange moderne boliger finnes det både såkalt balansert ventilasjon og oppvarming via en luftvarmepumpe. Begge systemene er gunstige for inneklimaet, og de trenger i utgangspunktet ikke mye vedlikehold.

Et system for balansert ventilasjon trenger jevnlig skifte av filter. Du finner for både GENVEX ventilasjonsfilter og filter fra andre merkevarer når du handler ventilasjonsfilter på nett. Det tar vanligvis bare noen få minutter å skifte filter, og dessuten er det mange aggregater som kan gi deg en påminnelse om filterbytte.

Varmepumpen trenger også oppfølging av filter for å yte optimalt. Det betyr i de aller fleste tilfeller jevnlig støvsuging av filtrene, kombinert med eventuell periodisk utskiftning av noen filtre. Se flere detaljer i brukerveiledningen som fulgte med varmepumpen.

Fuktighet og mugg – viktige faktorer å følge med på

De aller fleste forstår intuitivt at et hus bør være relativt tett, lekkasjer fra tak eller vannskader fra rør er aldri noe positivt. Samtidig er det vanligvis ikke slik at bærende konstruksjoner skades av vann, men vann og fuktighet kan blant annet forårsake mugg over tid.

Det er særlig om vinteren som det er viktig å følge med på fuktighet i boligen, da selv moderat luftfuktighet kan medføre kondens på kalde flater, som igjen potensielt kan føre til fuktskader eller mugg. Dessuten er det mange som glemmer at muggsporer også kan komme fra helt andre steder – for eksempel planter eller ved. Det er umulig å unngå slike kilder helt, men det er for eksempel lurt å oppbevare en begrenset mengde ved innendørs. Det er slike enkle tiltak som påvirker inneklimaet i positiv retning.